Thursday, April 1, 2010

დღეს დიდი ხუთშაბათია - ფერხთა ბანის, საიდუმლო სერობისა და გეთსემანიის ბაღში ლოცვის დღე...ატენის სიონი. XI საუკუნე. საიდუმლო სერობის სცენის ფრაგმენტი